ระเบิดตูมสนั่นค่าย! ส.อ.เสียบกุญแจสตาร์ทเก๋งสะเก็ดฉีกร่างเหวอะหวะดับสลด

วันที่ 5 ต.ค. ร.ต.อ.ณรงค์ศักดิ์ อาจาติ ร อ่านต่อ …